เชียงใหม่ดีไซน์วีค 2016

โพสเมื่อ วันที่ 2 ธันวาคม 2016 15:40:21 น.   โดย KM ไม้สัก

เอกสารเผยแพร่การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก กรณีศึกษา : โครงการออกแบบโต๊ะ เก้าอี้ เด็กนักเรียน วิทยาลัยชุมชนแพร่

เอกสารดาวน์โหลด ตามลิ้งค์ด้านล่าง

- เอกสารเผยแพร่ หน้า 1  ดาวน์โหลดที่นี่
- เอกสารเผยแพร่ หน้า 2  ดาวน์โหลดที่นี่
- เอกสารเผยแพร่ หน้า 3  ดาวน์โหลดที่นี่
- เอกสารเผยแพร่ หน้า 4  ดาวน์โหลดที่นี่
- เอกสารเผยแพร่ หน้า 5  ดาวน์โหลดที่นี่

ชุดเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบมาเป็นแก่นสำคัญในการออกแบบศึกษาพฤติกรรมของเด็กชั้นประถม 1-6 ในเชิงลึกเพื่อออกแบบโต๊ะ เก้าอี้ สำหรับเด็กที่สามารถเพิ่มทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียน โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น วัฒนธรรมการทำไม้ของจังหวัดแพร่มาผ่านกระบวนการออกแบบร่วมสมัยและมีการผลิตที่ได้มาตรฐาน

วิทยาลัยชุมชนเป็นสถาบันการศึกษาที่เน้นการให้ความรู้ ที่จัดการศึกษาตามความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีกลยุทธ์การเรียนเพื่อสร้างโอกาส หลักสูตรต้องตอบสนองโจทย์ในพื้นที่ชุมชน

เบอร์ติดต่อ : 08 1595 5208
E-mail : Phraefuture@gmail.com