โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการทำสีเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้า รุ่นที่ 1

โพสเมื่อ วันที่ 28 ตุลาคม 2015 10:30:32 น.   โดย KM ไม้สัก

วันที่ 18-22 มิถุนายน 2558 ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการทำสีเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้า โดยได้จัดอบรม ณ โรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง อ.สูงเม่น จ.แพร่  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดตามด้านล่างนี้

- หนังสือโครงการอบรมฯ  ดาวน์โหลดที่นี่

- ภาพกิจกรรมการจัดอบรมฯ ดาวน์โหลดที่นี่