บันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบฯ

โพสเมื่อ วันที่ 20 กันยายน 2013 12:13:29 น.   โดย KM ไม้สัก

บันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูง ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ วิทยาลัยชุมชนแพร่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กับ วิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล กับ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

- บันทึกความเข้าใจ MOU ดาวน์โหลดที่นี่