KM รายการล่าสุด

   เอกสารเผยแพร่การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก กรณีศึกษา : โครงการออกแบบโต๊ะ เก้าอี้ เด็กนักเรียน วิทยาลัยชุมชนแพร่เอกสารดาวน์โหลด ตามลิ้งค์ด้านล่าง- เอกสารเผยแพร่ หน้า 1  ด...  อ่านต่อ...

   โพสเมื่อ : 2 ธันวาคม 2016  |   KM ไม้สัก

   วันที่ 18-22 มิถุนายน 2558 ได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการทำสีเฟอร์นิเจอร์ตามความต้องการของลูกค้า โดยได้จัดอบรม ณ โรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง อ.สูงเม่น จ.แพร...  อ่านต่อ...

   โพสเมื่อ : 28 ตุลาคม 2015  |   KM ไม้สัก

   ในวันที่ 23-29 มีนาคม 2558 ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำเฟอร์นิเจอร์ต้น เพื่อนำเสนออแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สามารถดาวน์โหลดเอกสารด้านล่างนี้- หนังสือโครงการจัดอบรมเ...  อ่านต่อ...

   โพสเมื่อ : 15 กันยายน 2015  |   KM ไม้สัก

   รวมภาพกิจกรรมโครงการไม้สัก ปี 56 ดาวน์โหลดที่นี่...  อ่านต่อ...

   โพสเมื่อ : 3 กรกฎาคม 2015  |   KM ไม้สัก

   รวมภาพกิจกรรมโครงการไม้สัก ปี 55 ดาวน์โหลดที่นี่...  อ่านต่อ...

   โพสเมื่อ : 18 พฤษภาคม 2015  |   KM ไม้สัก

   โครงการไม้สักของวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ออกเผยแพร่องค์ความรู้และความก้าวหน้าของการจัดโครางการทางนิตยสารจังหวัดแพร่ ดาวน์โหลดที่นี่...  อ่านต่อ...

   โพสเมื่อ : 14 กรกฎาคม 2015  |   KM ไม้สัก

   บันทึกความเข้าใจโครงการพัฒนาโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ไม้สักคุณภาพสูง ระหว่าง สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ วิทยาลัยชุมชนแพร่ สำนักงานคณะก...  อ่านต่อ...

   โพสเมื่อ : 20 กันยายน 2013  |   KM ไม้สัก
   TEAK VIDEO

   ภาพเคลื่อนไหวโครงการไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ ปี 2013...

   โพสเมื่อ 11 สิงหาคม 2015

   ภาพเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโครงการไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ ปี 2012...

   โพสเมื่อ 11 สิงหาคม 2015