ข้อมูลปราชญ์หม้อห้อม

Me

นางประภาพรรณ ศรีตรัย

ชื่อและนามสกุลนางประภาพรรณ ศรีตรัย
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
วันเกิดวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2497
ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ 291 หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ที่อยู่สถานที่ทำงานบ้านเลขที่ 291 หมู่ 5 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
วุฒิการศึกษาสูงสุด
อาชีพค้าขาย / ผู้ประกอบการ
ข้อมูลครอบครัว

ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ

        มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการย้อมผ้าและมีวิธีการย้อมที่แตกต่างจากที่อื่น เพราะมีการออกแบบลดลายให้ทันสมัยกว่าเดิมเคยเป็นอาจารย์สอนเรื่องการย้อม

วิธีการเรียนรู้ภูมิปัญญา

      ได้เรียนรู้ภูมิปัญญาและสืบทอดมาจากบิดามารดา  ในการย้อมผ้าโดยใช้สีธรรมชาติ  ซึ่งเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กโดยป้าเหงี่ยมเป็นรุ่นที่ 3 ของการทำผ้าหม้อห้อม   การย้อมห้อมรุ่นแรกจะเป็นวิธีการยอมแบบธรรมชาติรุ่นต่อมาหม้อห้อมขายดีมาก  เพื่อความสะดวกจึงใช้สารเคมีย้อมผ้า พอมาถึงรุ่นป้าเหงี่ยมก็ได้กลับมายอมแบบธรรมชาติอีกครั้งเพราะจะได้สีห้อมที่แท้จริง  และทำให้ผ้าหม้อห้อมใส่ได้ทั้งหน้าร้อนและหน้าหนาว 
สีไม่ตก

การถ่ายทอดภูมิปัญญา

        การรวมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ ชักชวนกลุ่มผู้มีความถนัดในเรื่องการย้อมห้อม มารวมกลุ่มกัน ซึ่งในการรวมกลุ่มก็มีอุปสรรค์และปัญหามากมาย  และมีการยกเลิกกลุ่มไปหลายรอบกว่าจะได้เป็นเครือข่ายที่แข็งแกร่งอย่างปัจจุบัน ซึ่งเมื่อมีกลุ่มเครือข่ายแล้วก็ เผยแพร่ให้กลุ่มนักเรียน นักศึกษา เข้ามาทำกิจกรรม  กันภายในกลุ่มเครือข่ายมีการถ่ายทอดให้คนในครอบครัว และลูกหลานชุมชนชาวบ้านและผู้ที่สนใจได้โดยมีการจัดเผยแพร่ความรู้ประมาณ  50 ครั้ง/ปี

การทำให้ภูมิปัญญาคงอยู่

        จัดตั้งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนี้ขึ้นมาเพื่อจะทำให้การทำผ้าหม้อห้อมเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ป้าเหงี่ยมย้ำว่าผ้าหม้อห้อมช่วยลดโลกร้อนได้เพราะทำมาจากธรรมชาติ ซึ่งป้าเหงี่ยมจะรักษาภูมิปัญญานี้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักไปทั่ว และต่อยอดให้ไปสู่ลูกหลานสืบต่อไป

ผลงานเกียรติประวัติ

1. รางวัลเชิดชูครูช่างหัตถศิลป์ จากศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ

2. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากวิทยาลัยสารพัดช่าง

3. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับรองการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประเภท การผลิตสิ่งทอขนาดเล็ก