ข้อมูลปราชญ์หม้อห้อม

Me

นางเหลือง ทองสุข

ชื่อและนามสกุลนางเหลือง ทองสุข
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
วันเกิดวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2484
ที่อยู่ปัจจุบันเลขที่ 277 บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
ที่อยู่สถานที่ทำงานเลขที่ 277 บ้านทุ่งโฮ้ง หมู่ 6 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000
วุฒิการศึกษาสูงสุด
อาชีพค้าขาย
ข้อมูลครอบครัว

ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ

    มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านการเขียนเทียนด้วยผ้าบาติก ปัจจุบันใช้แบบพิมพ์สำเร็จรูป

วิธีการเรียนรู้ภูมิปัญญา

    เกิดจากพ่อแม่ทำมาใช้เองแล้วก็นำมาถ่ายทอดให้กับลูกหลาน จึงได้ทำสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

การถ่ายทอดภูมิปัญญา

     ถ่ายทอดสู่ลูกสาว โดยให้ทำคิดค้นและพัฒนาจนถึงปัจจุบัน