ข้อมูลปราชญ์หม้อห้อม

Me

นายสว่าง สีตื้อ

ชื่อและนามสกุลนายสว่าง สีตื้อ
สัญชาติไทย
เชื้อชาติไทย
วันเกิด17 พฤศจิกายน พ.ศ.2498
ที่อยู่ปัจจุบัน9/1 หมู่ 5 ต.บ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ที่อยู่สถานที่ทำงาน9/1 หมู่ 5 ต.บ้านนาคูหา ต.สวนเขื่อน อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
วุฒิการศึกษาสูงสุดประถมศึกษาปีที่ 4
อาชีพทำสวนกาแฟ เมี่ยง ชา ห้อม
ข้อมูลครอบครัวบิดาชื่อ นายบุญมา สีตื้อ มารดาชื่อ นางจันทร์ สีตื้อ เป็นบุตรคนที่ 1 จำนวนพี่น้อง 5 คน ภรรยาชื่อ นางอารุณ สีตื้อ มีบุตร 3 คน

ความรู้ความสามารถ/ความเชี่ยวชาญ

    ความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการปลูกต้นห้อม และ ต้นฝ้าย

วิธีการเรียนรู้ภูมิปัญญา

    ในสมัยบรรพบุรุษได้มีการปลูกต้นห้อม ซึ่งเป็นยาพื้นบ้านล้านนา  โดยใช้ใบนำมาต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ และนำรากและใบนำมาเป็นยาพื้นบ้าน โดยนำมาต้มแก้ไข้ แก้ปวดศีรษะเนื่องจากอาการหวัด              แก้อักเสบ แก้ตาอักเสพ  และต่อมาพ่อสว่าง ได้สืบทอดภูมิปัญญาเรื่องห้อม ต่อมาจากบรรพบุรุษ

การถ่ายทอดภูมิปัญญา

    ได้แนะนำให้ชาวบ้านปลูกห้อม เพื่อนำห้อมมาทำน้ำห้อมดิบเพื่อนำไปประกอบอาชีพได้ พ่อสว่างได้ถ่ายทอดการปลูก และทำน้ำห้อมดิบให้กับผู้ที่สนใจ และหน่วยงานต่าง ๆ ประมาณ 4-5  ครั้ง/ปี  และเผยแพร่ให้มีการปลูกต้นห้อมเพิ่มภายในพื้นที่บ้านนาคูหา เพราะบ้านนาคูหามีภูมิประเทศที่เหมาะกับการปลูกห้อม 

การลงแปลงต้นห้อม การปลูกต้นห้อม