รวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับหม้อห้อมเมืองแพร่

อัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวจังหวัดแพร่

ปราชญ์หม้อห้อม

"สีคราม" หรือ "Indigo" เป็นสีโทนเย็น ให้ความรู้สึกสุขุม ภูมิฐาน ความสุภาพ
หนักแน่น เคร่งขรึม สงบ เอาการเอางาน ละเอียด รอบคอม สง่างาม

จากหนังสือ "วิถี + วิธี หม้อห้อมเมืองแพร่"