วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ

ในวันที่ 22-24 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่(TCDC) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล นำนวัตกรรมการออกแบบจากกิจกรรมพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ต่อยอดงานหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของชุมชนในจังหวัดแพร่ ให้ตอบความต้องการใช้งานของผู้สูงอายุ จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้ กระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงาน ซึ่งมีศักยภาพและได้รับมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง ตั้งแต่เรื่องงานออกแบบ วัตถุดิบทางธรรมชาติในท้องถิ่น คุณภาพสินค้า และฝีมือการผลิต รวมทั้งยังมีการพัฒนาสินค้าที่รองรับความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี ซึ่งนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ในงานการประชุมป่าไม้ ประจำปี พ.ศ.2561 โดยนายพงศธร กันทะวงศ์ ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้เข้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ประสบการณ์ ด้านการบริหาร ด้านวิชาการและสร้างเครือข่ายผู้ดำเนินงานด้านทรัพยากรป่าไม้ พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารป่าไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n22240861.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 10-09-2018 08:05:49 น.