วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดครัวฝึกอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน อาหารไทยเพื่อสุขภาพ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนในจังหวัดแพร่

ในวันที่ 6- 10 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้อาหารไทยเพื่อสุขภาพ เปิดฝึกอบรมหลักสูตร อาหารไทยเพื่อสุขภาพ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกบริโภคอาหารไทยเพื่อสุขภาพ และสามารถนำไปปฏิบัติเองได้ที่บ้านอย่างถูกหลัก โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดแพร่ในใจเข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100 คน ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยได้รับเกียรติจาก วิทยากร อาจารย์อรรถ ขันสี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n06100661.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 21-06-2018 05:32:43 น.