วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลดและคัดแยกขยะภายในชุมชนเป้าหมาย

ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการลดและคัดแยกขยะภายในชุมชนเป้าหมาย ครั้งที่ 5 ภายใต้โครงการจัดการความรู้การสร้างมูลค่าเพิ่มจากการบริหารจัดการขยะ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยทีมวิทยากรจากบุคลากรแกนนำ กองทุนขยะรีไซเคิลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านปากพวก หมู่ที่ 3 ตำบลเด่นชัย เป็นทีมวิทยากรให้ความรู้แก่ประชาชนบ้านสบสาย เกี่ยวกับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะ โดยการนำขยะมาประดิษฐ์เป็นของใช้ ได้แก่ กล่องใส่ทิชชู่จากซองกาแฟ ดอกไม้จากซองพลาสติก และเก้าอี้สตูจากขวด น้ำพลาสติก สิ่งประดิษฐ์ทุกชิ้นงานสามารถนำไปใช้ได้จริง ณ บ้านสบสาย หมู่ที่ 6 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ข่าวส่งสื่อ.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 21-06-2018 05:27:17 น.