วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรประกาศนียบัตร

ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมอาจารย์ผู้สอน หลักสูตรประกาศนียบัตรการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่จะเปิดเรียนในวันที่ 7 เมษายน นี้


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n0330461.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 04-04-2018 03:30:16 น.