วิทยาลัยชุมชนแพร่ ศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ “100 ปี สักพันธุ์ด

ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ที่สวนป่าแม่เมาะ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เขตลำปาง จังหวัดลำปาง นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยบุคลากร และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภายใต้กิจกรรม สนับสนุน การเรียนรู้ทรัพยากร 100 ปี สักพันธุ์ดี ศรีเวียงโกศัย โครงการส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดแพร่ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการจัดโครงการจากจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้แก่นักศึกษา บุคลากรในระดับอุดมศึกษา และเครือข่ายด้านการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชให้แก่ผู้ประกอบอาชีพ ไม้สักในจังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n19200361.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 21-03-2018 07:44:33 น.