วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดแสดงผลงานนวัตกรรมวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุสู่งานระดับนานาชาติ ในงาน THAILAND INTERNATIONAL FURNITURE EXPO 2018

วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำผลงานออกแบบจากกิจกรรมพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้สูงอายุ นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ไม้สัก วิทยาลัยชุมชนแพร่ ที่ได้ใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรม ไปต่อยอดงานหัตถกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ของชุมชนในจังหวัดแพร่ ให้ตอบความต้องการใช้งานของผู้สูงอายุ ซึ่งนำไปจัดแสดงนิทรรศการ ในงานTHAILAND INTERNATIONAL FURNITURE EXPO 2018 ภายใต้แนวคิด The Signature of Living ตอบโจทย์ความต้องการหลากหลายรูปแบบ เจาะลึกโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์ด้านงานออกแบบเป็นหลัก ที่จะเป็นงานจัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์แล้ว ยังเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจในการออกแบบ และเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจระดับประเทศ เนื่องมาจากกระบวนการตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนสำเร็จออกมาเป็นชิ้นงานซึ่งมีศักยภาพและได้รับมาตรฐาน ซึ่งถือเป็นจุดแข็ง ตั้งแต่เรื่องงานออกแบบ วัตถุดิบทางธรรมชาติในท้องถิ่น คุณภาพสินค้า และฝีมือการผลิต รวมทั้งยังมีการพัฒนาสินค้าที่รองรับความต้องการของตลาดในแต่ละกลุ่มได้เป็นอย่างดี โดยนิทรรศการจัดแสดงผลงานวิจัยเฟอร์นิเจอร์ผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชนแพร่ จะจัดแสดงในงาน TIE Expo 2018 ระหว่างวันที่ 7-11 มีนาคม 2561 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n TIF 2018.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 08-03-2018 07:19:38 น.