วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไม้ด้านมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์การเรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ที่ทำการกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n13140261.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-03-2018 08:53:59 น.