วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ Start up boot camp จัดนิทรรศการและกา

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างองค์ความรู้ สู่ความเป็นเลิศเฉพาะทางให้กับผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ (Start up boot camp) ที่สนใจทำธุรกิจจากภูมิปัญญาพื้นถิ่นให้สามารถนำเสนอแก่ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายใน makerspace และค้นพบวิธีการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง และสามารถเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม ได้จัดนิทรรศการและการแสดงสินค้า “แพร่คราฟท์ ตลาดคราฟท์ของคนเมืองแป้” กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การ Work Shop ปั้มเทียนย้อมผ้า ปักผ้า ทอผ้า คราฟท์ดริงค์ การออกบูสินค้าทำมือ นิทรรศการ ผ้าคราม ผ้ากระเหรี่ยง เครื่องเงิน เวทีเสวนานั่งล้อมวงฟังดนตรีพื้นบ้านจากผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างมาก


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n 30-21260.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-12-2017 03:28:59 น.