ฝึกอาชีพ

ในวันที่ 9 - 10 ตุลาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดฝึกอบรมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรการประดิษฐ์ตุงและโคมแขวน จำนวน 60 ชั่วโมง ให้แก่ประชาชนทั่วไป ณ ศูนย์พัฒนาป่าแมต ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n091060.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 12-10-2017 08:09:20 น.