วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร

ในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการด้านบรรจุภัณฑ์อาหาร ภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านอาหาร ให้แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการสามารถยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สามารถแข่งขันในตลาดได้


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n260660.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 14-07-2017 08:34:18 น.