วชช.แพร่ จัดนิทรรศการและนำเสนอผลงาน ทางวิชาการ ในงาน 30 ปี มจร.วิทยาเขตแพร่

ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนำเสนอผลงานทางวิชาการ เรื่องการพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของผู้สูงอายุไปสู่การเป็นครูภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นชุมชนวัดจอมสวรรค์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในงาน 30 ปี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ และได้นำกิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน เชิญชวนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานในงานอีกด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n23-240660.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 14-07-2017 08:25:29 น.