พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยชุมชนแพร่ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรด้านทักษะภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ด้านวิชาการสำหรับอาจารย์ผู้สอนและบุคลากร เพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 14 -16 มิถุนายน 2560 ณ เฮือนคำฟ้า กอล์ฟ รีสอร์ท และศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาด้วยตนเอง วิทยาลัยชุมชนตาก จังหวัดตาก


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n14160660.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 14-07-2017 08:23:10 น.