วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ของชุมชนตำบลป่าแมต จ.แพร่

ในวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเล่นพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชนตำบลป่าแมต จ.แพร่ โดยได้นำของเล่นพื้นบ้าน ซึ่งเป็นผลงานจากกลุ่มผู้สูงอายุ “ของเล่นมะเก่า คน ฒ ป่าแมต” ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพจากโครงการวิจัยฯ จัดแสดงผลงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n15170560.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-06-2017 08:58:41 น.