วชช.แพร่ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน ระยะที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากขยะเป็นรายได้ให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ชุมชนต้นแบบการจัดการขยะอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน ในวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2560 ณ บ้านปากพวก อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n070560.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-06-2017 08:55:48 น.