ฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ

ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 นางสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ นายนิยม มะยาระ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ และนายพงศธร กันทะวงศ์ ร่วมแถลงข่าวการสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ฝายบ้านวังลึก ตำบลนาพูน อำเภอ วังชิ้น จังหวัดแพร่ โครงการ LITTLE FORREST ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ การจำหน่ายสินค้าของโครงการ และมีกิจกรรมมินิแฟชั่นโชว์ จากผ้าตีนจก ฝีมือชาวบ้านตำบลนาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ ที่เหล่าดีไซน์เนอร์จาก5 แบรนด์ดังช่วยกันออกแบบ เพื่อร่วมประมูลหารายได้สร้างฝายชะลอน้ำ ณ ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ กรุงเทพมหานคร


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n040560.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-06-2017 08:53:01 น.