พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของชุมชนและการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ ระหว่างวิทยาลัยชุมชนแพร่ และ สำนักงานสาธารณ

ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิม พระเกียรติ โรงพยาบาลแพร่ นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ นายนิคม มะยาระ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ทำพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาของชุมชนและการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ กับ นายทศเทพ บุญทอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในการผลิตผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและหลักสูตรฝึกอบรมด้านสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ตามนโยบายของจังหวัดแพร่ให้มีประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n30560.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-06-2017 08:49:17 น.