โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานในยุคดิจิตอลและประชาคมอาเซียนปัจฉิมโอวาท และบรรยายพิเศษ เรื่อง “ลักษณะผู้สำเร็จการศึกษาที่สังคม พึงประสงค์” จากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่การแนะนำทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงาน การศึกษาต่อของศิษย์เก่าให้กับนักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และกิจกรรมสานสัมพันธ์รุ่นพี่– รุ่นน้อง ณ ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพง วิทยาลัยชุมชนแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n220160.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-02-2017 09:05:14 น.