พิธีลงนามความร่วมมือร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำตามรอยพ่อ ณ ฝายบ้านวังลึกหมู่ที่ 4 อำเภอวังชิ้น

ในวันที่ 21 ม.ค.2560 คุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมลงนามความร่วมมือร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ ฝายบ้านวังลึก หมู่ที่ 4 อำเภอวังชิ้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย โครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับอำเภอวังชิ้น อำเภอ ศรีสัชนาลัย อบต.นาพูน อบต.แม่สิน อำเภอศีรีสัชนาลัย กองช่าง อบต.นาพูน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน และวิทยาลัยชุมชนแพร่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เพื่อสร้างความร่วมมือในการสร้างฝายชะลอน้ำ ในบริเวณพื้นที่ของหมู่ที่ 4 บ้านวังลึก ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n210160.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-02-2017 08:46:25 น.