กิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบสตมวาร

วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบสตมวาร (ครบ ๑๐๐ วัน) แห่งการเสด็จสวรรคต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยพร้อมเพรียงกันทุกวิทยาลัยชุมชนทั้ง 20 แห่งทั่วประเทศ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ได้จัดกิจกรรม ในวันที่ 11 มกราคม 2560 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตัดเย็บกระเป๋าผ้า ให้แก่ประชาชนทั่วไป โดยมีกลุ่มจิตอาสาเข้ารับการฝึกอบรมและตัดเย็บกระเป๋าผ้าได้จำนวน 300 ใบ และจัดกิจกรรมในวันที่ 19-21 มกราคม 2560 ในการถ่ายทอดองค์ความรู้พระกระยาหารที่พ่อทรงโปรด “ไข่พระอาทิตย์” การฝึกอาชีพหลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วย และการจัดแสดงนิทรรศการ “9 คำพ่อสอน” พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดพระธาตุช่อแฮพระอารามหลวง / วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร / สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ข่าวลงเวป.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-02-2017 08:41:22 น.