วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เด็กเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ”

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ “เด็กเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพ่อ” โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องพระกระยาหารที่พ่อทรงโปรด “ไข่พระอาทิตย์” กิจกรรมระบายสี ชุดอาชีพที่ฉันใฝ่ฝัน กิจกรรมตักไข่ปลา ลูกโป่งมหัศจรรย์ การเสริมพัฒนาการกล้ามเนื้อเด็ก “ปั้นแป้งโด” และกิจกรรมแสดงความสามารถต่างๆ อีกมากมาย โดยจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเด่นชัย สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต และ ห้องประชุมพระเพื่อนพระแพงวิทยาลัยชุมชนแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n140160.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 06-02-2017 08:38:35 น.