วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ จ.น่าน ศึกษาดูงาน สานต่อโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ

ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ ลงพื้นที่ จ.น่าน ศึกษาดูงานการสร้างฝาย สานต่อโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ โครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแพร่ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆของมหาวิทยาลัยฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มจิตอาสา กลุ่ม Little Help และหน่วยงานภาคเอกชน ซึ่งได้ดำเนินการร่วมปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ให้เมืองไทย ในกิจกรรม “ปลูกป่า” ณ สวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2559 ไปแล้วนั้น ทางโครงการฯ นำโดย อาจารย์พงศธร กันทะวงศ์ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ คุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ กลุ่ม Little Help ได้เล็งเห็นพื้นที่บริเวณรอบสวนป่าวังชิ้น ประสบปัญหาเรื่องน้ำในการทำเกษตรกรรม จึงได้มีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานโดยนำชาวบ้าน ในชุมชนรอบสวนป่าวังชิ้นร่วมศึกษาดูงานการสร้างฝายกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษาวิธีการสร้างฝาย ประโยชน์จากการทำฝาย สามารถนำความรู้จากการศึกษาดูงานประยุกต์ใช้ในการสร้างฝายในพื้นที่ของรอบสวนป่า วังชิ้น ซึ่งนำไปสู่กิจกรรม “ปลูกคน” ที่จะดำเนินการเร็วๆนี้


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n191259.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 30-01-2017 09:04:16 น.