วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย(จังหวัดแพร่)

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 น. นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย(จังหวัดแพร่) โดยรับชมการนำเสนอวีดิทัศน์ พระบรมราโชวาท พระราชดำรัสและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง การยึดมั่นในความสุจริต รับชมการถ่ายทอดสดจากส่วนกลา การเสวนาเรื่อง “นโยบาย/แนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ณ ห้องประชุมมเหสักข์ ชั้น 3 วิทยาลัยเทคนิค อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n091259.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 30-01-2017 08:51:43 น.