อัตลักษณ์ไม้เมืองแพร่สู่เวที “Chiang Mai Design Week 2016”

วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล ได้Workshop ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นำไปสู่การสร้างสรรค์สินค้าโต๊ะเก้าอี้นักเรียน กิจกรรม ในครั้งนี้ ได้นำเอาอัตลักษณ์การทำไม้ของจังหวัดแพร่ ที่ได้รับการถ่ายทอดจากในอดีต นำมาผสมผสาน สร้างจุดเด่นในชิ้นงานเฟอร์นิเจอร์งานไม้ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และได้รับการคัดเลือกจาก งานเชียงใหม่ดีไซน์วีค 2016 ซึ่งเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองศักยภาพงานออกแบบแห่งปีของเมืองเชียงใหม่ ภายใต้ธีม “New Originals” นำเสนอผลงานการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ ที่ผสานคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ทักษะหัตถกรรมท้องถิ่น เข้ากับกระบวนการคิดเชิงออกแบบและเทคโนโลยีร่วมสมัย โดยได้นำผลงานที่ได้จากโครงการมาจัดแสดงภายในงาน ระหว่างวันที่ 3-11 ธันวาคม 2559 ณ หอภาพถ่ายล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มาเยี่ยมชมงานเฟอร์นิเจอร์โต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียนจัดแสดงภายในงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคด้วย


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n03111259.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 30-01-2017 08:48:34 น.