เปิดบ้าน เปิดใจ เปิดวิทยาลัยชุมชนแพร่

ในวันนี้ (1 ธ.ค.59) วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการประชุมเปิดบ้าน เปิดใจ เปิดวิทยาลัยชุมชนแพร่ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแพร่ และสร้างภาคีเครือข่ายระหว่างวิทยาลัยชุมชนแพร่ และโรงเรียนมัธยมในจังหวัดแพร่ ทั้งจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 37 สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโรงเรียนเอกชน ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n011259.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 30-01-2017 08:43:45 น.