รวมพลังแห่งความภักดี

ในวันนี้ (22 พ.ย.59) เวลา 08.00 น. วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" ถวายสัตย์ปฎิญาณ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อแสดงความจงรักภักดี และร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ โดยปฎิบัติกิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่ 1 ทำดีด้วยวาจา จัดกิจกรรม ปฎิญาณตน เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และร่วมสวดมนต์และแผ่เมตตา ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงพ่อแห่งแผ่นดิน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมทำดีด้วยใจ การสำรวมจิตภาวนา 89 วินาที กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมทำดีด้วยกาย การทำความสะอาด บริเวณวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในการจัดกิจกรรมทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งนี้ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n221159.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 09-12-2016 08:54:52 น.