เปิดศูนย์ผู้สูงอายุ

ในวันที่ 7 พ.ย.2559 เวลา 09.00 น. นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนพ่ออุ้ยแม่อุ้ยวิทยา ภายใต้โครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรม การจัดการองค์ความรู้โรงเรียนผู้สูงอายุ ที่ได้ดำเนินงานต่อเนื่องตั้งแต่ปีงบประมาณ2559 ณ ศูนย์ไทรฟัก ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : 71111159.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 30-11-2016 08:02:28 น.