วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมความพร้อม ประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เตรียมความพร้อมรับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2558 นายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในการสร้างความเข้าใจกระบวนการประเมินคุณภาพภายในรูปแบบระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) วิทยาลัยชุมชนแพร่ จะเข้ารับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 นี้


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n251059.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 28-10-2016 10:31:53 น.