รักษ์ท้องถิ่น จิตอาสา

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการ ปกครองท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 ห้องเรียน อำเภอเมือง จัดโครงการปรับภูมิทัศน์ พัฒนาวัดทุ่งเจริญ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น และ ในวันที่ 24 ตุลาคม 2559 นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ห้องเรียน อำเภอเด่นชัย จัดโครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาสถานศึกษา โรงเรียนบ้านห้วยกูด อ.เด่นชัย ได้รับความร่วมมือ จากครู ผู้ปกครองนักเรียน และผู้นำชุมชนบ้านห้วยกูด ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาจิตวิทยาสังคม หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n151059.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 28-10-2016 10:10:01 น.