เปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนแพร่

ในวันที่ 21 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยนายอุบลศักดิ์ ขีดสร้อย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการเปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนแพร่ ครั้งที่ 1 ในโอกาสครบรอบครบรอบ 1 ทศวรรษ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ณ โรงแรมอมรรักษ์ ได้รับเกียรติจากนายนิพันธ์ บุญหลวง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงานงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การเสวนานักศึกษาและศิษย์เก่า “ 1 ทศวรรษกับเส้นทางสู่ความสำเร็จ” การแสดงหมู่เฮาจาวเหนือจากผู้สูงอายุ การเดินแบบหม้อห้อมประยุกต์จากนักศึกษา และ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน มีผู้รับบริการทางวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 300 คน วิทยาลัยชุมชนแพร่ก่อตั้งเมื่อปี 2549 ตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแพร่ เป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน ที่เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเพื่อตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้โอกาสแก่ชุมชนทุกเพศทุกวัย เป็นสถาบันที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญยา ผู้ที่มีความจำเป็นในการประกอบอาชีพ ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะอาชีพ การดำเนินโครงการเปิดบ้านวิทยาลัยชุมชนแพร่ นั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และเพื่อให้ชุมชนได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับวิทยาลัยชุมชนแพร่ รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้รับบริการทางวิชาการได้นำเสนอผลงานและความรู้ความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n210959.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 03-10-2016 04:09:15 น.