เปลี่ยน Me ให้เป็น We

วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิทยาลัยชุมชนแพร่ ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยน Me ให้เป็น We” เพื่อเพิ่มทักษะประสิทธิภาพในการทำงาน และสร้างสัมพันธภาพระหว่างสภาวิทยาลัยและบุคลากรให้ปฎิบัติงานร่วมกันนำไปสู่การพัฒนาวิทยาลัยชุมชน โดยได้รับเกียรติ จากทีมวิทยากรจากวิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร นำโดย ดร.ทิวากร เหล่าลือชา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนมุกดาห


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n50959.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 03-10-2016 03:50:45 น.