ออกหน่วยบริการวิชาการ

ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดกิจกรรม บริการวิชาการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่อาชีพ ในงานโครงการสืบสานวิถีชีวิตชุมชนตำบลบ้านหนุน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนุนใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการจัดการความรู้เพื่อร่วมพัฒนาศูนย์เด็กปฐมวัยในชุมชน นำองค์ความรู้หลักสูตรการตัดตุงไส้หมู สาธิตและฝึกปฎิบัติให้แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนตำบลบ้านหนุนและตำบลใกล้เคียง


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n080959.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-09-2016 04:59:45 น.