Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ

วิทยาลัยชุมชนแพร่ กรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มจิตอาสา กลุ่ม Little Help หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมคืนพื้นที่สีเขียว ปลูกต้นไม้ให้เมืองไทย ในโครงการ Little Forest “ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ” ณ สวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ วันนี้ (1 ส.ค.59) เวลา 10.00 น.ที่สวนป่าวังชิ้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตแพร่ อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธีเปิดโครงการ Little Forest ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ พร้อมด้วยคุณเชอรี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ กลุ่ม Little Help คุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมปลูกป่าคืนพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ให้เมืองไทย ซึ่งโครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแพร่ ภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอื่นๆของมหาวิทยาลัยฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มจิตอาสา กลุ่ม Little Help และหน่วยงานภาคเอกชน มีแนวคิดจัดทำโครงการ Little Forest “ปลูกป่า ปลูกคน ปลูกใจ” โดยระยะเวลาดำเนินการจำนวน 2 ปี จากปีปัจจุบัน ถึง ปี พ.ศ.2560 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมจัดการสวนป่าที่ยั่งยืน ด้วยการปลูกป่าสร้างพื้นที่สีเขียวคืนสู่ระบบนิเวศน์ ควบคู่ไปกับการนำนักวิชาการ นักการตลาดในสาขาต่างๆที่เหมาะสม ทั้งในพื้นที่จังหวัดแพร่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ความรู้ในการปลูกป่าและ การพัฒนาอาชีพกับชาวบ้านในพื้นที่อำเภอวังชิ้น เช่น อาชีพการทำส้มเขียวหวาน เกษตรกรรม เฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ปศุสัตว์ ศิลปะ วัฒนธรรม การท่องเที่ยว สินค้าโอท๊อบ เป็นต้น ให้สามารถมีรายได้ที่ยั่งยืน ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อทำกิน และมุ่งสร้างจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ ให้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของป่าเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ป่า ให้มีความยั่งยืนต่อไป กิจกรรมหลังจากการ “ปลูกป่า” ในวันนี้แล้ว กิจกรรม “ปลูกคน” จะเป็นกิจกรรมต่อไปที่เราดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึง กิจกรรม “ปลูกใจ” ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามโครงการของเราต่อไปค่ะ


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n010859.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-08-2016 07:45:00 น.