สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ ผ้าหม้อห้อมและผ้าพื้นเมือง จ.แพร่

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๔๘ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดมหกรรมผ้าทอเฉลิมพระเกียรติ ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดอุทัยธานี อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยในงานนี้วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ผ้าหม้อห้อมและผ้าพื้นเมือง จ.แพร่ ได้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาเรียนรู้ผ้าพื้นเมืองที่หลากหลาย จัดทำหลักสูตรวิจัยชุมชน ร่วมกับชาวบ้านหาศักยภาพและปัญหาอุปสรรคเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n210759.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-08-2016 07:31:58 น.