วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดครัวพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาหารหลักสูตรเบเกอรี่

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดครัวฝึกอบรมหลักสูตรขนมอบเบเกอรี่ ภายใต้โครงการจัดการความรู้ด้านอาหารและศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2559 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยมีผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 25 ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเบเกอรี่ เชฟสอิ๊ฐ ปิดตาฝ้าย การฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีศักยภาพด้านการประกอบอาหารขนมอบเบเกอรี่ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว ปัจจุบันผู้ประกอบการอาหารในจังหวัดแพร่ ยังขาดทักษะฝีมือแรงงานตลอดจนการสร้างมาตรฐานในการให้บริการ การรองรับมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับตลาดแรงงานและการขยายตัวของธุรกิจร้านอาหารไทย ในต่างประเทศ การที่วิทยาลัยชุมชนแพร่และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดแพร่ ได้ตระหนักและช่วยสร้างบุคลากรทางด้านอาหารจะเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มในตลาดแรงงาน สร้างโอกาสสำหรับประชาชนในจังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n270659.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-08-2016 07:28:06 น.