ออกหน่วยบริการวิชาการนิทรรศการกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2559 คณะอาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมงานนิทรรศการกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกหน่วยกิจกรรมบริการวิชาการเข้าร่วมกิจกรรมออกบู๊ธ เพื่อแนะนำหลักสูตรด้านการศึกษาการฝึกอบรมอาชีพ โดยคณะผู้ดำเนินงานกิจกรรมได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา การฝึกอบรมอาชีพของวิทยาลัยชุมชนแพร่ และการบริการวิชาการ หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วย สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นการ บูรณาการทางด้านวิชาการและการฝึกอาชีพ และสร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน ให้แก่ตนเองและครอบครัว ณ กศน.ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : 130659.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 20-06-2016 08:50:09 น.