ร่วมใจปลูกต้นไม้

ในวันที่ 7 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 น. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานในพิธี มอบกล้าไม้ต้นราชพฤกษ์ ให้แก่ นายพงศธร กันทะวงค์ อาจารย์วิทยาลัยชุมชนแพร่ ในการร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณป่าสงวนแห่งชาติแม่แย้และป่าแม่สาง หมู่ 2 ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n70659.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 20-06-2016 08:46:59 น.