ยินดียิ่งแล้ว แขกแก้วมาเยือน

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 คณะผู้บริหารและอาจารย์วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เข้าศึกษาดูงานโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรม การจัดการความรู้ด้านอาหารและศุนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนายบุญยพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานวิทยาลัยชุมชนแพร่ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n300559.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 20-06-2016 08:11:51 น.