ความคืบหน้าในการทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไม้เมืองแพร่

ในวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ติดตามความคืบหน้าในการทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไม้เมืองแพร่ ของผู้ประกอบการไม้จังหวัดแพร่ที่ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อนำเสนอแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 โครงการต่อเนื่องระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2559 ผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 25 คน ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมแนวคิดกระบวนการคิด เชิงออกแบบ (Design Thinking) ผู้ประกอบการไม้จังหวัดแพร่สามารถสร้างสรรค์ชิ้นงาน ที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไม้เมืองแพร่ แสดงศักยภาพในการยกระดับอาชีพผู้ประกอบการไม้ให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ ของจังหวัดแพร่ ต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานสินค้าโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนนำไปจัดแสดงในงาน Chaigmai Design Week 2016 ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : n TCDC 3.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 20-06-2016 07:39:13 น.