วชช.แพร่ เดินหน้าทดลองทำงานเพื่อหาอัตลักษณ์ไม้เมืองแพร่ โดย วิทยาลัยชุมชนแพร่ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) และ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

ในวันที่ 18 - 20 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงงานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ค้าเฟอร์นิเจอร์หัวดง ต.ดอนมูล วิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมกับ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเชียงใหม่ (TCDC) และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดินหน้าทดลองทำงานเพื่อหาอัตลักษณ์ไม้เมืองแพร่ ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเฟอร์นิเจอร์ต้นแบบเพื่อนำเสนอแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โครงการต่อเนื่องระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน 2559 ผู้ประกอบการชุมชน จำนวน 25 คน ได้ผ่านการฝึกอบรมแนวคิดกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้ทดลองสร้างสรรค์ชิ้นงานที่ตอบสนองอัตลักษณ์ไม้เมืองแพร่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่การผลิตของอุตสาหกรรมไม้แปรรูปของจังหวัดแพร่ ยกระดับคุณภาพเฟอร์นิเจอร์ไม้สักและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เฟอร์นิเจอร์ ซิตี้ ของจังหวัดแพร่ ต่อไป โครงการดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ระหว่างเดือนมีนาคม – กันยายน พ.ศ.2559 เพื่อออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานสินค้าโต๊ะ เก้าอี้สำหรับเด็กนักเรียนนำไปจัดแสดงในงาน Chaigmai Design Week 2016 ที่จะจัดขึ้นในปลายปีนี้ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : ข่าวงานไม้.pdf


ภาพกิจกรรม :


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 08-05-2016 06:49:51 น.