วิทยาลัยชุมชนแพร่ ออกหน่วยกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน

ในที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.00 - 15.00 น. อาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ออกหน่วยกิจกรรมบริการวิชาการสู่ชุมชน ในการให้บริการวิชาการ หลักสูตรการประดิษฐ์ของชำร่วย แนะนำหลักสูตรด้านการศึกษาการฝึกอบรมอาชีพ พร้อมทั้งดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา การฝึกอบรมอาชีพของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ให้แก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : 170259.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-02-2016 02:40:59 น.