วชช.สตูล ศึกษาดูงาน

ในวันที่ 21-22 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมพระลอ วิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดย นายบุญญพัฒน์ นามวงค์พรหม ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในโครงการจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กิจกรรม : การจัดการความรู้ด้านอาหาร และศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อจัดตั้งศูนย์แหล่งเรียนรู้ไม้สัก นอกจากนี้ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล ศึกษาดูงานประวัติศาสตร์ ร้อยเรียงเรื่องราว วิถีชีวิต ชาว “ จังหวัดแพร่ ”


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร : 21220159.pdf


ภาพกิจกรรม :

- ไม่มีภาพกิจกรรม


โพสโดย : งานประชาสัมพันธ์ วชช.แพร่ | วันที่โพส : 29-02-2016 02:10:37 น.