ประกาศการสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่

โพสเมื่อ วันที่ 30 ตุลาคม 2017 13:20:15 น.   โดย งานไอที

ประกาศวิทยาลัยชุมชนแพร่ เรื่อง การสรรหาอนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนแพร่

- เอกสารประกาศฯ ดาวน์โหลดที่นี่
- แบบฟอร์มประวัติผู้ที่ได้รับการสรรหาฯ ดาวน์โหลดที่นี่